Tarikakli Logo
Yükleniyor...

Yeniden Canlanma ve Büyük Göç 1989

Misafir Yazarlar

1946 yılında Bulgaristan’da oylama ile krallık kaldırılmasından ve cumhuriyet ilan edilmesinden sonr...

Nazi Almanyası’nın Yıkılış Süreci

Ahmet Ziya Akın

1940 yılının haziran ayına gelindiğinde Hitler ,Avrupa’da daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükt...

Türkiye’de Sol Düşüncenin Gelişimi ve Türk Siyasetindeki Yansımalar-

Ahmet Ziya Akın

Bugün içinde bulunduğumuz yüzyıl itibariyle düşünüldüğünde, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden...

Kentten Kırsal’a Devrim: Marx’ın Diyalektiği ve Troçki’nin Sürekli Devrim Teorisi

Fatih Karaman

Genellikle Rus Devrimi’ni incelerken hep siyasi yanını inceleriz. Fakat konu Komünizm olunca meselen...

Nutuk Üzerine: Tarih Yazan Tarih Yapana Sadık Kaldı mı?

Misafir Yazarlar

Nutuk, hayatımızın herhangi bir yerinde bize temas etmiş, bazen okullarda okutulması çok elzem olara...

Türk İnkılabı’nın Yorumu

Misafir Yazarlar

Türk İnkılabı diğer bütün ihtilaller ve inkılaplar gibi ihtiyaç ve zaruret durumundan, bir amaç doğr...

Sistematik Irkçılık: Apartheid

Misafir Yazarlar

Apartheid, Afrikan dilinde ayrılma anlamına gelmektedir.