Tarikakli Logo
Yükleniyor...

Yazar: Faruk Aydın

29 Mayıs 1453’te Osmanlı Türkleri tarafından fethedilen Konstantinapolis, zamanının en ünlü şehri id...

Yazar: Faruk Aydın

Avrupa’nın bütünleşme tarihi kıtanın kendi tarihi kadar eski olmasa da yüzyıllara dayanan fikirsel b...

Jean Baudrillard’ın Foucault’su

Yazar: Behlül Ömer Bilen

Alman yazar Ernst Jünger, modern bireyin Denizci Sinbad gibi olduğunu söyler. Ona göre biz modern bi...

Arabalar-Ozneler -Ve-Nesneler

Yazar: Behlül Ömer Bilen

Bu yazımızda hep birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Fransa, İtalya ve Almanya’nın üretmiş old...

Yazar: Fatma Aydın

Cennet-mekân Sultan Abdülaziz hazretleri 1265 sene-i hicriyesinde dünyaya gelmiştir.

Son-Monark-Kralice II. Elizabeth

Yazar: Behlül Ömer Bilen

Yazımızın ana karakteri olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in konumuna binaen bu çalışmayı kendi...

Yazar: Misafir Yazarlar

İspanya, 1939-1975 yılları arasında General Francisco Franco’nun otoriter diktatörlüğü altında yönet...

Yazar: Fatih Karaman

Büyük Fransız Devrimi ve akabinde gerçekleşen tüm devrimler dünya tarihini kuşku bırakmayacak şekild...

Yazar: Behlül Ömer Bilen

Öncelikle konuya giriş yapmadan, siz okuyuculara kısa bir açıklama yapmanın oldukça yerinde olacağın...

Yazar: Behlül Ömer Bilen

Avrupa’da meydana gelen modernleşmenin temelleri Halil İnalcık’ın da dediği gibi İtalya’da aranmalıd...

Yazar: Misafir Yazarlar

19. yüzyılın sonlarında Balkanlarda patlayan bir kriz Britanya’da büyük yankı buldu. Bu kriz; 1875-1...

Yazar: Editör

1800 yılında dünyaya gelen Helmuth von Moltke, yaptığı çeşitli görevlerden sonra 1858 yılında Prusya...

Yazar: Fatih Karaman

Almanya’nın birleşmesinden bahsederken, aklımıza gelen ilk tarih, siyasi birleşmenin vuku bulduğu 18...

Yazar: Behlül Ömer Bilen

”Kraliçelerimizin saltanatları her zaman ses getirmiştir. Tarihimizin en yüce dönemleri onların hükm...

Yazar: Behlül Ömer Bilen

20. yüzyıl,dünya tarihi için en büyük dönemeçlerin ve kanlı olayların yaşandığı tarihti. Bu kanlı ol...