Tarikakli Logo
Yükleniyor...

Almanya Birleşiyor: Zollverein Gümrük Birliği

Fatih Karaman

Almanya’nın birleşmesinden bahsederken, aklımıza gelen ilk tarih, siyasi birleşmenin vuku bulduğu 18...

Avrupa’nın Büyükannesi: Kraliçe Victoria

Behlül Ömer Bilen

”Kraliçelerimizin saltanatları her zaman ses getirmiştir. Tarihimizin en yüce dönemleri onların hükm...

Nazi Zulmünden Türkiye’ye Kaçan Bilim İnsanı: Alfred Kantorowicz

Behlül Ömer Bilen

20. yüzyıl,dünya tarihi için en büyük dönemeçlerin ve kanlı olayların yaşandığı tarihti. Bu kanlı ol...

Avrupa’nın Büyük Komutanı: Napolyon Bonapart

Behlül Ömer Bilen

15. ve 19. yüzyıllar arasındaki dört yüzyıl Avrupa tarihi için tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuş...

Türk-Alman İttifakına Dair Alıntılar

Behlül Ömer Bilen

Bilindiği üzere Türk ve Alman İmparatorlukları, Kayser II. Wilhem’in 1888’de taç giymesinden yakınla...

Bir Şansölyenin Öyküsü: Angela Merkel

Ahmet Ziya Akın

İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki devletli bir yapıya sahip olan Almanya, bütün bir Soğuk Savaş dön...

Beş Adımda Yunan İrredantizmi

Faruk Aydın

29 Mayıs 1453’te Osmanlı Türkleri tarafından fethedilen Konstantinapolis, zamanının en ünlü şehri id...

Avrupa Bütünleşme Tarihi

Faruk Aydın

Avrupa’nın bütünleşme tarihi kıtanın kendi tarihi kadar eski olmasa da yüzyıllara dayanan fikirsel b...

Jean Baudrillard’ın Foucault’su

Jean Baudrillard’ın Foucault’su

Behlül Ömer Bilen

Alman yazar Ernst Jünger, modern bireyin Denizci Sinbad gibi olduğunu söyler. Ona göre biz modern bi...

Arabalar-Ozneler -Ve-Nesneler

Arabalar, Özneler ve Nesneler: Fransa, İtalya ve Almanya Üzerine Sosyal Psikolojik Bir İnceleme

Behlül Ömer Bilen

Bu yazımızda hep birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Fransa, İtalya ve Almanya’nın üretmiş old...

Sultan Abdülaziz Devri

Fatma Aydın

Cennet-mekân Sultan Abdülaziz hazretleri 1265 sene-i hicriyesinde dünyaya gelmiştir.

Son-Monark-Kralice II. Elizabeth

Son Monark: Kraliçe II. Elizabeth

Behlül Ömer Bilen

Yazımızın ana karakteri olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in konumuna binaen bu çalışmayı kendi...

Franco İspanyası’ndan Demokratik İspanya’ya Geçiş

Misafir Yazarlar

İspanya, 1939-1975 yılları arasında General Francisco Franco’nun otoriter diktatörlüğü altında yönet...

Louis-Philippe’ten Paris Komünü’ne Fransız Devrimleri (1830-1871)

Fatih Karaman

Büyük Fransız Devrimi ve akabinde gerçekleşen tüm devrimler dünya tarihini kuşku bırakmayacak şekild...

Fransa ve İslam: 21. Yüzyıl Avrupa Krizi Üzerine Bir İnceleme

Behlül Ömer Bilen

Öncelikle konuya giriş yapmadan, siz okuyuculara kısa bir açıklama yapmanın oldukça yerinde olacağın...